Ježíš v různých náboženstvích

Ježíš byl žid. Přesto ho křesťané vnímají jako hlavní osobnost, na které stavějí svou víru: zachránce světa. V islámu je Ježíš prorokem, v hinduismu je jedním z mnoha bohů. Pro jiné je velkým zdrojem inspirace. Zjistěte, jakou roli má tento muž v různých náboženstvích.

prorok

islám

Egypťan Ahmed el-Tayeb je považován za jednoho nejvlivnějších muslimů současnosti. V jednom ze svých projevů řekl: "Věříme v Ježíše, stejně jako věříme v Mohameda. Tóru a biblická evangelia považujeme za Boží zjevení, které obsahuje vedení a osvícení pro lidstvo." Podle muslimů je Ježíš důležitý Boží posel, druhý hned po Mohamedovi. Když Mohamed založil islám v 7. století po Kristu, několik jeho příbuzných byli křesťané, takže o něm věděl hodně. Ve svaté knize, Korán, zmiňuje Ježíšovo jméno celkem 25x. Rozdíl mezi vírou muslimů a křesťanů je ten, že muslimové nevěří, že Ježíš byl ukřižován, protože něco tak potupného by se nemohlo stát skutečnému prorokovi. Věří ale, že se jednou vrátí na konci časů, aby bojoval v poslední, apokalyptické bitvě.

Dobrý člověk

ateismus

Ateisté se v názorech na Ježíše celkem rozcházejí. Někteří dokonce tvrdí, že neexistoval. Proto jsou překvapivá slova nejznámějšího ateisty současnosti, Richarda Dawkinse: "Ježíš veřejně obhajoval dobrotu a byl jedním z prvních, kteří to dělali." To je výjimečné, protože výsledek evolučního procesu je "sobeckost, násilí a nezájem". Podle evoluce jsou "dobrota a přívětivost prostě hloupé". Ačkoliv podle Dawkinse dobrota je úžasná a přál by si, aby více lidí bylo takových. Aby to propagoval, tak by prý dokonce chtěl mít tričko se sloganem: "Ateisté pro Ježíše", zároveň ale píše, že: "kdyby se dneska Ježíš vrátil, zhrozil by se nad tím, co všechno lidé udělali v jeho jménu, takže by obrátil svoje tričko na: Ježíš pro ateisty".

Jeden z mnoha

Buddhismus

Buddha žil několik století před Kristem v daleké oblasti dnešního Nepálu, takže se bohužel nikdy nemohli potkat. Kdyby ale měli příležitost spolu mluvit, asi by zjistili, že mají dost odlišné názory. Buddha například věřil v mnoho bohů. Ježíš věřil v jednoho. Buddha byl přesvědčený, že se historie opakuje, podle Ježíše všechno směruje k nějakému vyvrcholení. Nezávisle na tom všem, Dalajláma, nejznámější budhista současnosti, napsal o Ježíšovu celou knihu s názvem: "Dobré srdce". V ní píše: "Ježíš Kristus také žil minulé životy. A také dosáhl vyvýšeného stavu, stejně jako Buddha. Potom přišel jako nový mistr a vzhledem k okolnostem učil některé věci jinak, než buddhismu, ale zároveň předával stejné náboženské hodnoty: trpělivost, toleranci a soucit. To je to skutečné poselství o tom, jak se stát lepším člověkem."

spasitel světa

křesťanství

Když se papeže Františka zeptali čemu věří, tak odpověděl: "Ježíš Kristus vás miluje a obětoval se, aby vás zachránil. Teď žije a je po vašem boku každý den, aby vás posiloval, osvobozoval a osvěcoval vaší cestu." S tím souhlasí většina křesťanů. Ježíš je pro ně nejsvrchovanější božská bytost, jednotná s Bohem. Proto je také možné, aby skrze něj proběhlo spasení, o kterém mluvil papež František. Od svého vzkříšení je Ježíš dostupný všem lidem skrze Ducha svatého, který přebývá ve věřících. Tímto způsobem může každý křesťan zažít Ježíšovu dokonalou lásku.

Jeden z milionu

Hinduismus

Stejně jako buddhismus, i hinduismus se vyvíjel bez jakékoliv spojitosti s Ježíšem a v úplně jiné kultuře. Ale i tak jsou zde překvapivě podobné prvky s důležitým hindským božstvem - Kršnou. Ten je podobně jako Ježíš i Kršna je bůh, který sestoupil na Zem v lidské podobě, aby osvobodil svoje následovníky.

Mahátma Gándhí, nejznámější představitel hinduismu vnímá Ježíše, jako skvělý příklad člověka, když píše:

"Věřím, že lidé mohou svou povahu přibližovat k dokonalosti. Ježíš k této dokonalosti nejblíže, jak to jen šlo. Jedině bůh je absolutně dokonalý."

Naproti tomu křesťané už tak vysoké hodnocení od Gándhího nedostali:

"Mám rád vašeho Krista. Nemám ale rád vaše křesťany. Vůbec nejsou Kristu podobní."

mesiáš?

Judaismus

Mnoho židů má ohledně Ježíše smíšené pocity. Je to sice nejznámější žid a vyznával jejich víru. Zároveň ale jeho následovníci pronásledovali židy strašným způsobem.

Navíc Ježíš o sobě tvrdil, že je Mesiáš, ale to je nemožné, protože Mesiáš měl přinést podle židovské Bible mír a to se nestalo. Naopak. Ježíš skončil ukřižovaný na kříži a to se Mesiášovi nemůže stát. Nejvýznamnější židovský rabín, Raphael Evers mluví o Ježíšovi takto: "Ježíš byl sociálně-náboženský reformátor. Šek, který dostali před 2000 lety naši proroci ale inkasovali křesťané. Podle nich bylo vše naplněno v Ježíši. Tomu my nevěříme a náš šek si stále schováváme." Jinými slovy, židé stále očekávají svého Mesiáše.

Tento plán čtení v aplikaci Bible.com vám připomene, jaké to je poprvé slyšet Ježíšův příběh. Hodí se nejen pro začátečníky, ale i pro každého, kdo si chce připomenout Ježíšův život z nové perspektivy.

Křesťané už 2000 let mluví o nějakém Ježíši. Opravdu žil? Byl skutečně tím, kým tvrdil? Proč byl jeho život tak významný? Slučují se informace o něm s historickými skutečnostmi? Má jeho příběh co říci ještě dnes?

nechte nám vzkaz

Zadejte, prosím, Vaše jméno.
Zadejte Vaši zprávu
Musíte přijmout pravidla a podmínky.