Velikonoce

Home | Velikonoce

Toto může být nejdůležitější článek Tvého života! Ok, dobře to je asi trochu pompézní. Ale má to svůj důvod. Pojď si přečíst o Velikonočním příběhu. 

Co se o Velikonocích vlastně stalo? Jak se původně slavily a proč se slaví dodnes? Kde se vzal Velikonoční zajíc? A hlavně: je Velikonoční příběh pravdivý nebo ne?

 

Pravdivý příběh nebo perfektní podvod?

Abychom si mohli zodpovědět otázku, jestli byl Velikonoční příběh pravdivý, tak ho nejdřív musíme znát. A ne každý si ještě dnes pamatuje, že o Velikonocích původně křesťané slavili zmrtvýchvstání Ježíše Krista. To, že Ježíš zemřel a znovu po třech dnech ožil. 

Je to víc než 2000 let, kdy cestoval po Izraeli. Dělal zázraky a vyučoval věci, kterého stavěly přímo proti náboženským vůdcům tehdejší doby. Na Velikonoční neboli květnou neděli Ježíš přicestoval do Jeruzaléma. Lidé ho v té době znali a viděli v něm dlouho očekávaného zachránce (Mesiáše), který je má osvobodit od římské nadvlády. 

Naproti tomu židovští vůdci něm vidí vážnou hrozbu. Na Zelený čtvrtek je Ježíš zatčen po tom, co ho zrazuje jeho přítel Jidáš. Ježíš je mučen a odsouzen k trestu smrti. Na Velký pátek umírá na kříži. Jeho přátelé ho pohřbívají a truchlí celý následující den: Bílou sobotu. Avšak v neděli nacházejí...prázdný hrob. Tento objev obrací svět naruby. Zdá se, že Ježíš je naživu. Stovky svědků viděly Ježíše zemřít. Mnozí z nich teď ale tvrdí, že Ježíše viděli živého. Jejicch svědectví jsou zapsána v Bibli. Dnes je na světě zhruba 2,3 miliardy lidí, kteří věří, že Ježíš žije. 

 

Velikonoční příběh

Pojďme si projít Velikonoční příběh krok za krokem. Tento příběh je sepsaný celkem čtyřikrát v prvních čtyřech knihách Nového zákona v Bibli. Matouš, Marek, Lukáš a Jan sepsali každý svou verzi toho, jak se odehrál. Některé detaily se liší, ale podstata je stejná. Tady jsou základní body.

Objev

Tři ženy objevují, že Ježíšův hrob je prázdný. Brzy ráno šly k hrobu a k jejich zděšení zjistily, že je prázdný. Kámen byl odvalen. V hrobu leží jen jeho obvazy. Tělo je pryč.

Setkání

Máří Magdaléna je první, kdo Ježíše uviděla. Je tak rozrušená, že ho nejdřív ani nepoznává. Myslí si, že je to zahradník. Pak konečně pozná jeho hlas. Ježíš jí řekne, že to má vyřídit ostatním, ti jí ale nevěří. 

Nevíra

Povídačky! Marii Magdaléně nikdo nevěří, ale vzbudila zvědavost. Strach je ale silnější. Strach z židovských představených a z toho, že budou zabiti. Ježíšovi učedníci zůstávají pohromadě a nevědí, co dělat. V tu chvíli se mezi nimi objeví Ježíš.

Poslání

“Pokoj s vámi.” Ježíš najednou stojí ve středu místnosti. Všichni ho vidí a slyší. Ukazuje jim, že je živý a sdílí s nimi podstatu svého poselství; přišel přinést odpuštění. Odpuštění všech chyb a všeho zlého, co udělali nebo udělají. Vyzývá je, aby odpouštěli i jeden druhému. A nejdůležitější poslání, které jim dává je, aby to sdíleli dál. 

Podle dostupných pramenů Ježíše postupně vidělo zhruba 500 lidí. Říká se, že dělal další zázraky, než odešel. Nejdůležitější ale byla zpráva, že je živý!

Otázka zůstává...

Je to pravdivý příběh nebo ne? Ježíšovi přátelé nikdy nepochybovali o jeho vzkříšení. Vyrazili do světa a všem vykládali dobrou zprávu o Ježíšovi. V Asii, Persii, Etiopii, Indii, Evropě - dnešní Itálii a Řecku. 

Téměř všichni tito lidé pro tuto zprávu zemřeli násilnou smrtí. Mnoho dalších svědků bylo také zavražděno. Ti, kteří byli u moci udělali maximum, aby se zpráva o živém Ježíšovi nerozšířila dál. 

Bohužel “maličko” neuspěli. Po 2000 letech 2,3 miliardy lidí věří, že Velikonoční příběh je pravdivý. Věří výpovědím očitých svědků. Věří protože sami zažili, že Ježíš žije. Ježíš samozřejmě už nekráčí po této Zemi. Křesťané věří, že je v nebi u svého Otce. Zároveň ale věří a zažívají silné pouto s Ježíšem ještě dnes. Mluví s Ním, modlí se k Němu a často zažívají i různé nadpřirozené věci. Inspirováni Jeho příběhem a Jeho radikální láskou se snaží udělat tento svět lepším místem.

A co Velikonoční zajíček a malovaná vejce?

Velikonoční vejce a zajíčci zaplavují pulty obchodů. Vystopovat odkud se vzali není úplně jednoduché. Jedno z vysvětlení je, že v mnoha kulturách je vejce symbolem znovuzrození. Podobnou symboliku nacházíme i v pletení pomlázek apod. Během staletí se mnoho těchto tradic promíchalo s křesťanskými. 

Velikonoční zajíc

Jeden z nejkrásnějších Velikonočních příběhů o zajícovi je jeden starý mýtus. V něm malá dívenka nachází téměř umrzlého ptáčka. Dívka se modlí k bohyni plodnosti Ostaře, aby se ptáčkovi udělalo lépe. Bohyně vidí, že pták už nikdy nebude moct létat a tak ho promění v zajíce. Dívenka se pak se zajícem vídá jednou za rok na jaře a zajíc snáší vejce jako pták. Tento mýtus se pak postupně smísil s dalšími rituály plodnosti a jara. Bohyně Ostara je v anglosaském znění Eostre, což je nápadně podobné anglickému názvu Velikonoc: “Easter”.

Víc o Velikonocích!

Možná pořád přemýšlíte nad tím, jestli Ježíš existuje.

Zapište se zdarma do online kurzu "PročJežíš?" a zjistěte o Něm víc.