Vánoce

Home | Vánoce

Prosinec, měsíc Vánoc. Čas kdy z půdy sneseme ozdoby z půdy a ozdobíme vánoční stromky. Čas, kdy se ulice naplní vánočními světélky a výlohy obchodů dárky. V televizi začnou hrát pohádky a vánoční reklamy. Ať už víme nebo nevíme o čem je Vánoční příběh, nemůžeme mu utéct! A to je vlastně dobrá otázka: O čem je Vánoční příběh? 

Začátek Ježíšova života

Ať už si to uvědomujeme nebo ne, každý rok se o Vánocích zastavujeme a připomínáme si začátek života Ježíše Krista. Ani pandemie nezastavila slavení Vánoc. Nicméně jak šel čas, Vánoce možná trochu ztratily svůj původní význam. 

Vánoce byly původně oslava začátku Ježíšova života. Celkem speciálního života, když o něm teď po 2000 letech mluvíme. Jak se to vlastně celé stalo? Jak se to rozšířilo a proč si to pořád připomínáme?

Co jsou Vánoce?

Vánoce jsou o narození Ježíše Krista. Příběhu, který se odehrál někde v Betlémské stáji v Izraeli. Tam těhotná Marie tráví noc se svým manželem Josefem po dlouhé cestě. Začíná rodit a na svět přichází její dítě, Ježíš. 

Všichni jsme asi viděli “Betlémy”, které vyobrazují dítě v kolébce, pastýře, mudrce, Josefa s Marií a další postavy z tohoto příběhu. Celé se to odehrálo nějak takto:

article-thebirthofjesus-nativityscene

Vánoční příběh: Kdo je všechno na scéně?

Centrem příběhu je čerstvě narozený Ježíš. Vedle něho jsou jeho rodiče - Josef a Marie. Protože se to celé pravděpodobně stalo ve stáji, tak jsou tam také domácí zvířata. Dál také pastýři, Mudrci z Východu a potom anděl. Všechny tyto postavy hrají roli ve vánočním příběhu. Pojďme se s nimi jeden po druhém seznámit.

article-thebirthofjesus-playmobile-jesus

Kdo je “Ježíšek”?

Ježíš je speciální dítě. Ať už si o něm myslíme cokoliv, tak jeho narození změnilo svět. Dokonce i letopočet dělíme na “před Kristem” a “po Kristu”. 

Ježíš se narodil v Betlémě, žil nějakou dobu v Egyptě a potom se přestěhoval do Nazareta v Izraeli. Proto se mu říkalo Ježíš Nazaretský. 

Když mu bylo kolem třiceti let, začal veřejně působit. Shromáždil kolem sebe skupinu přátel a cestovali po celé zemi. Kamkoliv přišel, tak mluvil o Boží lásce. Jeho učení je poměrně radikální. Především vůči k náboženským vůdcům té doby a jejich pokrytectví se Ježíš hodně vyhraňuje. Ježíšovo poselství je jednoduché: “Miluj Boha a bližního svého jako sebe sama.” Mnoho lidí toto poselství přijalo k nelibosti představených země. Ježíš je poté odsouzen k smrti když mu je 33 let a umírá na kříži v Jeruzalémě.

article-thebirthofjesus-playmobile-mary

Kdo je Marie?

Marie je Ježíšova matka. Když otěhotní je jí šestnáct let. Na naše poměry je hodně mladá, ale v té době to bylo běžné. Marie je obyčejná dívka z Nazareta. Je zasnoubená s Josefem. Ale pak ji navštěvuje anděl, který jí sděluje, že její dítě bude výjimečné a že ho má pojmenovat Ježíš. Marie je v šoku, protože s Josefem před svatbou nespala, ale přesto nějak otěhotněla. I tak ale Ježíše přijímá a stará se o něho. Později má s Josefem další děti. V některých křesťanských věroukách má Marie velmi důležitou roli a někteří se k ní dokonce modlí. 

Jméno Marie pravděpodobně znamená “milovaná” nebo “chtěná”. V Bibli mají jména velmi často hlubší význam, který napovídá něco o životě či charakteru daného člověka. Například Ježíš znamená “Bůh zachraňuje”. Křesťané věří, že to je přesně to, proč se Ježíš narodil. Protože Bůh chtěl zachránit lidi.

article-thebirthofjesus-playmobile-joseph

Kdo je Josef?

Josef je Ježíšův nevlastní otec. Je to tesař z Nazareta. Je s Marií zasnoubený, když zjistí, že už je těhotná. Vzhledem k tomu, že spolu nespali, je jasné, že dítě není jeho. Jak musel být naštvaný a zklamaný! Tiše si naplánuje, že Marii opustí. 

Pak má ale Josef sen. V snu mu anděl řekne, že Marie neudělala nic špatného a že je to Boží dítě. I přes to, že to pro Josefa muselo být těžké, tak tento sen všechno změnil. Rozhodl se, že bude pro Ježíše otcem a že se o něj bude starat. 

Mimochodem toto nebyl Josefův jediný sen. Více o jeho dalších snech objevíte za chvíli. Jak se zdá, tak Josef měl velmi osobní spojení s Bohem.

article-thebirthofjesus-playmobile-shepherds

Proč jsou v Betlémě pastýři?

Pastýři byli jedni z prvních lidí, který přišli za Ježíšem. Při pasení ovcí se jim ukázali andělé, kteří jim řekli o narození Ježíše a pastýři hned vyrazili na místo, které jim andělé ukázali.

V té době byli pastýři spodina společnosti. Nebyla to zrovna chtěná a vznešená práce. Proto je celkem výjimečné, že právě oni mohli být u narození Ježíše mezi prvními. Křesťané to často považují za ukázku toho, že Bůh se zajímá o lidi na okraji společnosti.

article-thebirthofjesus-playmobile-threewisemen

Kdo jsou Mudrci z Východu?

Mudrci jsou popisováni různými způsoby. Někteří o nich mluví jako o mudrcích, jiní o králích nebo mázích. Jisté je jedno, přišli z východu. A říká se, že se zabývali astrologií. Na základě hvězd předpovídali budoucnost. Když uviděli jednu novou hvězdu, vydali se na cestu. 

V tu chvíli si tu hvězdu interpretovali jako znamení příchodu krále a chtěli se s ním setkat. A tak následovali hvězdu do Izraele. Jako prvního logicky navštívili místního krále, Heroda. Ten ale o ničem neví. Pokračují ve svém pátrání až konečně dorazí do Betlémské stáje. Přinášejí tři dary: zlato, kadidlo a mirhu. 

To je vlastně všechno, co se o nich ví. Postupem času dostali jména: Kašpar, Melichar a Baltazar, která jsou ale vymyšlená později. Nikdo neví odkud přesně přišli - jestli z Arábie, Etopie nebo Tarsu. Ve skutečnosti ani není jisté, zda byli tři. Mohlo jich být klidně dvanáct. Číslo tři je založené na tom, že přinesli tři dary. Každopádně jejich příchod se slaví 6. ledna.

article-thebirthofjesus-playmobile-star

Hvězda nad Betlémem

Nad Betlémem často visí hvězda. Je to právě ta hvězda, která dovedla mudrce k místu Ježíšova narození. Nová hvězda bývala interpretována jako znamení narození nového krále. Další význam nové hvězdy býval příchod lepších časů, příchod naděje. Astrologie dnes v křesťanství nehraje prakticky žádnou roli. Dříve ale lidé často hledali znamení na obloze. 

Existovala doopravdy Vánoční hvězda? Astronomové se na tom celkem shodují. Čínští astronomové také zaznamenali výskyt nové hvězdy v té době. Co to bylo ale přesně, supernova, konjunkce Venuše a Jupitera nebo kometa Halley, to už nevíme.

article-thebirthofjesus-playmobile-angel

Jakou roli v Betlémě hraje anděl?

Anděl je postava, která se ve vánočním příběhu objevuje opakovaně. Dokonce má jméno: Gabriel. Zaprvé se ukazuje Marii, aby jí oznámil, že je těhotná. Pak se ukazuje také dalším lidem. Josef má pravidelné sny o andělovi. Pastýři o Ježíšovi věděli taky od anděla. Andělé bývají v Bibli často poslové zpráv. Ono ostatně anděl znamená v hebrejštině a řečtině “posel”.

article-thebirthofjesus-playmobile-animals

Zvířata v Betlémě

Betlémy většinou obsahují také celou řadu zvířat. Nejběžnější z nich jsou vůl a osel. Vůl byl tehdy zvíře na práci, osel cestovní prostředek. Právě tato zvířata byla pravděpodobně ve stáji u Ježíšova narození. 

Další zvířata z Betléma jsou pak ovce pastýřů a také velbloudi Mudrců z Východu. Jestli byla opravdu všechna tato zvířata ve stáji či “jeslích”, kde se narodil Ježíš nevíme. Ale je to možné, protože to byl přístřešek, jeskyně či stáj pro domácí zvířata.

Kde to celé proběhlo?

Ježíš se narodil v Betlémě, v Izraeli, což je zajímavé, protože Josef a Marie ve skutečnosti pocházeli z Nazareta, který leží asi o 140 kilometrů dál. Trvalo jim to asi týden, než do Betléma došli a Marie byla v té době v pokročilém stádiu těhotenství. 

Nicméně neměli na výběr, museli do Betléma, aby se dostavili ke sčítání lidu, nařízeném panovníkem. A to muselo proběhnout tam, odkud pocházeli. Navíc kvůli sčítání bylo město úplně plné, takže Josef s Marií neměli kde složit hlavu. 

Nakonec nacházejí místo ve stáji, či jeskyni pro zvířata. Ale aspoň mají kde spát. V noci Marie porodí. Podle Vánočního příběhu malého Ježíše položí do žlabu nebo jesliček pro zvířata.

Kdo je král Herodes?

Král Herodes většinou v Betlémech chybí, přesto ale hraje důležitou roli ve vánočním příběhu, je to totiž hlavní padouch! Je to král tehdejší země a Josef s Marií ho osobně neznají. Je velmi přísný, nemilosrdný a obává se o svojí moc. Je ochotný udělat cokoliv, aby zůstal králem. 

Když uslyší proroctví o dítěti, které se má stát novým králem, zpanikaří. Rozkáže, aby byli všichni chlapci do dvou let popraveni. Josef má ale další sen (jak jsme zmiňovali výše), ve kterém ho anděl varuje před Herodovým řáděním. Josef vezme Marii a uprchnou do Egypta. O několik let později má Josef sen, že je bezpečné se vrátit domů. Herodes umřel. Herodův syn ale není o moc lepší. Až po čtvrtém snu se Josef rozhodne, že je bezpečné vrátit se do Nazareta.

Kdy se vánoční příběh odehrál?

Náš kalendář je založený na narození Ježíše Krista před více než 2020 lety. Přesný rok není známý, aktuálně se má za to, že to bylo ještě o čtyři roky dříve. Měsíc prosinec také není správný. Prozrazují to například pastýři. Ve vánočním příběhu jsou venku, ale prosinec byl příliš chladný na to, aby byli pastýři venku na pastvě s ovcemi. Ježíš se pravděpodobně narodil někdy v březnu nebo dubnu. Prosinec byl k oslavě Vánoc vybraný až později, když ho první křesťané spojili s datem 25.12., kdy římané slavili zimní slunovrat (tzv.: “Saturnálie”).

Kdo sepsal vánoční příběh?

Jak je možné, že známe detaily o každé postavě z 2000 let starého příběhu? Za to můžeme poděkovat autorům Bible. 

Bible je nejdůležitější kniha křesťanského světa. Ona to vlastně není kniha, ale knihovna. Skládá se ze dvou částí. První se jmenuje Starý zákon. Starý zákon obsahuje příběh o stvoření světa, historii židovského národa a Izraele. Zároveň obsahuje spoustu proroctví, která se, jak zdá, naplnily v osobě Ježíše. Během Vánoc se ukázalo spoustu věcí, které byly předpovězené o tisíce let dříve. 

Druhá část se jmenuje Nový zákon. Ten je taky sbírkou knih, kterou sepsali Ježíšovi přátelé po jeho smrti. Vánoční příběh zaznamenali dva autoři: Matouš a Lukáš. Matouš znal Ježíše osobně a byl jeho blízký přítel. Krátce po jeho smrti začal sbírat příběhy o jeho životě a dokumentovat je. Další knihy Nového zákona jsou o tom, jak žít jako křesťan, jak vznikla církev a co se bude dít dál.

A kde je Santa?

Další důležitá vánoční postava, která v Betlémě chybí je Santa Klaus! To proto, že Santa s původním vánočním příběhem nemá nic společného. Příběh Santy Klause začal kolovat v Americe a původně ho tam přinesli holandští imigranti. Tam se také smíchal s německou tradicí dávání dárků. 

Stejně tak Vánoční strom nemá s původním příběhem Vánoc nic společného. Tradice zdobení stromů na přelomu roku má původ v germánských festivalech. Křesťané jí dokonce dlouhou dobu zakazovali, protože s Vánoci neměla nic společného.

Kdo přišel s vánočním příběhem tak, jak ho známe?

První zmínky o ztvárnění vánočního příběhu jsou z 13. století. V roce 1223 významný mnich, František z Assisi, poprvé sehrál vánoční příběh v jednom z italských měst. Do té doby bylo běžné mít třeba doma jesličky, ale ztvárnění celého vánočního příběhu tímto způsobem bylo nové. František z Assisi tím chtěl dát lidem trochu bližší a lidštější pohled na vánoční příběh. Rolník a rolnice z tamního městečka hrali Josefa a Marii. Lidem se příběh tak líbil a tak se s ním ztotožnili, že ho začali opakovat ve svých domovech a rozšířili ho dál.

Je vánoční příběh pravdivý?

To je samozřejmě ta nejdůležitější otázka. Vánoční příběh je zajímavý, strhující, možná dokonce romantický. Láska mezi Josefem a Marií, roztomilý Ježíšek, padouch Herodes a dary od tří králů. Ačkoliv jádro zůstává, tak pravděpodobně ne všechno bylo tak, jak to vidíme v Betlémech a vánočních představeních.

Proč dnes slavíme Vánoce?

Další velká otázka je, proč lidé slaví Vánoce dnes o staletí později? Pro křesťany je Ježíš nejdůležitější postava jejich víry. Jeho narození je proto důvodem k oslavě. Věří, že Ježíš je Boží Syn, kterého poslal Bůh na tento svět, aby ukázal lidem, jak moc je miluje. Detaily vánočního příběhu už nejsou tak důležité. To, co je důležité je poselství za tím. To, že v Ježíšovi se Bůh stal člověkem - zranitelným dítětem, které přišlo žít s námi na Zemi. Bůh nikdy nebyl lidem blíž a Vánoce jsou oslava tohoto faktu. 

Zároveň jsou Vánoce teprve začátek. Je to první křesťanský svátek. Po něm následují Velikonoce, Nanebevstoupení Páně a Letnice. Ježíšek totiž nezůstal malým dítětem, to byl jen jeho příchod. Z Ježíše vyrostl dospělý muž s jasným posláním. Posláním, za které zaplatil životem. To je ale jiný příběh! 

Chcete víc prozkoumat Vánoční příběh?

Vánoční příběh je vlastně Ježíšův příběh. Prozkoumejte ho v online kurzu zdarma!