VELIKONONOČNÍ SVÁTKY - PŘEHLEDNĚ

Pro křesťany jsou Velikonoce největší svátek v roce. Jsou dokonce významnější než Vánoce. Jak vlastně probíhají "křesťanské" Velikonoce a jaký je jejich význam?

 

Vánoce - začátek Velikonoc

Dalo by se říct, že Velikonoce svým způsobem začínají vlastně už o Vánocích (nebo dokonce adventem), kdy se oslavuje narození Ježíše Krista. Tím vlastně začíná celý církevní rok, který postupně připomíná Ježíšův život a události s tím spojené.

Takové zahájení velikonočního období je potom 40 dní před Velikonocemi během Popeleční středy.

 

Popeleční středa

Podle církevní tradice Popeleční středa odstartovává 40ti denní postní období, které má být přípravou na oslavu Velikonoc. Je to období, kdy se křesťané mají vnitřně očistit, obnovit a obracet se k Bohu. Jako takové viditelné znamení se věřícím na čelo kreslí popelem znamení kříže (tzv. popelec) společně s formulí podle Genesis 3,19: "Pamatuji, že jsi prach a v prach se obrátíš."

Různí křesťané pojímají toto postní období různě. Někteří skutečně nejí 40 dní. Jiní jedí méně nebo se postí od nějakých konkrétních jídel (od sladkého například), jiní se postí třeba od věcí, času u počítače nebo jiných požitků.

Hlavním smyslem půstu není trpět, ale připomínat si v životě věci, na kterých skutečně záleží. A především se více soustředit na Boha.

Popeleční středa nemá, stejně jako Velikonoce, pevné datum, ale připadá na 46. den před velikonoční nedělí.

 

Květná (Pašijová) neděle

Květná neděle je poslední postní nedělí. Tato neděle připomíná slavný Ježíšův vjezd do Jeruzálema, kdy ho lidé vítali tak, že mávali palmovými a olivovými ratolestmi. Později se kostely začaly zdobit nejen ratolestmi, ale různými květy. Odtud název Květná neděle. V našich zemích lidé sbírají např. tzv. "kočičky" (částečně rozvinuté vrbové větvičky).

 

Škaredá středa

Škaredá nebo také Sazometná středa, připomíná den, kdy Jidáš zradil Ježíše a udal ho za 30 stříbrných (tedy škaredý skutek). Sazometná se začala nazývat proto, že se v ten den vymetaly saze z komína.

 

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek je připomínka Ježíšovy poslední večeře s jeho učedníky (apoštoly), při níž jim myje nohy a jeho následnou modlitbu a zajetí v Getsemanské zahradě.
Původní název byl "lkavý" čtvrtek, název "zelený" vznikl až později omylem (pravděpodobně přesmyčkou německého Greindonnerstag "lkavý" na Gründonnerstag "zelený"). Na Zeleném čtvrtku tedy není nic zeleného.

 

Velký pátek

Velký pátek je den, kdy se připomíná smrt Ježíše. Tento den byl odsouzený, mučený a ukřižovaný.
Křesťané věří, že Ježíš zemřel zástupně za každého člověka.

 

Bílá sobota a "Velká noc"

Připomíná den, kdy ležel Ježíš v hrobě. Během Bílé soboty se nekonají žádné bohoslužby a měla by být naplněna rozjímáním nad jeho utrpením. Až po západu slunce začíná "Velká noc", kdy křesťané oslavují, že Ježíš z hrobu vstal. Mnoho křesťanů během této noci bdí a pořádají se tzv.: "vigilie" (bdění). Proto se také často před kostely zapalují ohně.
Právě od "Velké noci" pochází název "Velikonoce". 
Bílá sobota je také (přirozeně) den konce půstu.

 

Neděle vzkříšení

Tento den je oslavou Ježíšova vzkříšení. Tedy vlastně oslavou Ježíšova vítězství nad smrtí. Což je opět něco, co se nyní vztahuje na každého věřícího.
Ve většině kostelů a křesťanských společenství probíhají tento den speciální velikonoční bohoslužby, které lze navštívit.

 

Velikonoční pondělí

Velikonoční pondělí je druhým dnem oslav Ježíšova vzkříšení. Pro většinu lidí tímto Velikonoce končí, ale církevní rok pokračuje dále.
7 dní po Velikonocích se oficiálně uzavírá velikonoční období tzv. Bílou nedělí - slavností Božího milosrdenství.
40 dní po Velikonocích se slaví "Nanebevstoupení Páně" - den, kdy Ježíš (dočasně) opustil tento svět tak, že vystoupil na nebe.
50 dní po Velikonocích se potom slaví "Letnice", což je slavnost seslání Ducha Svatého, tedy Božího ducha, který po Ježíšově odchodu přebývá v srdcích všech věřících. Duch svatý, Bůh Otec a Ježíš Kristus jsou součástí tzv. Svaté Trojice,  tedy třemi Božskými osobami.

 

Kdy je Velikonoční neděle?

ZÁPADNÍ CÍRKEV:

Neděle, 12. dubna, 2020
Neděle, 4. dubna, 2021
Neděle, 17. dubna, 2022
Neděle, 9. dubna, 2023
Neděle, 31. března, 2024
Neděle, 20. dubna, 2025

VÝCHODNÍ CÍRKEV:

Neděle, 19. dubna, 2020
Neděle, 2. května, 2021
Neděle, 24. dubna, 2022
Neděle, 16. dubna, 2023
Neděle, 5. května, 2024
Neděle, 20. dubna, 2025